Disclaimer

Star Lodge Hotel Utrecht aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van onvolledigheid of onjuistheden van de website www.starlodge.nl. Gegevens op deze website zijn uitsluitend bedoeld ter informatie. Star Lodge Hotel aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor handelingen die zijn gebaseerd op gegevens die zijn ontleend aan deze website.