Disclaimer

Star Lodge Hotels Utrecht aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van onvolledigheid of onjuistheden van deze website. De gegevens op deze website zijn uitsluitend bedoeld ter informatie. Star Lodge Hotels Utrecht aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor handelingen die zijn gebaseerd op gegevens die zijn ontleend aan deze website.

Ten gevolge van de coronacrisis is Star Lodge Hotels tijdelijk gesloten. Wij ontvangen onze gasten graag bij City Center Lodge Utrecht