Disclaimer

Star Lodge Hotels Utrecht aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van onvolledigheid of onjuistheden van deze website. De gegevens op deze website zijn uitsluitend bedoeld ter informatie. Star Lodge Hotels Utrecht aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor handelingen die zijn gebaseerd op gegevens die zijn ontleend aan deze website.

Star Lodge Hotels is tot zomer 2026 gesloten. U bent van harte welkom bij City Center Lodge Utrecht